Дижитал маркетингийн төлөвлөгөө

дижитал маркетингийн төлөвлөгөө

Дижитал маркетингийн төлөвлөгөө

Танилцуулга

1
Танилцах хичээл
02:04
2
Дижитал маркетингийн суурь ойлголт
00:29

Дижитал маркетингийн бүтэц

1
Дижитал маркетингийн төлөвлөгөөг үүсгэх
04:48

Та энэ удаагийн хичээлээр маркетингийн төлөвлөгөө гаргахад шаардлагатай элементүүдийг тодорхойлж сурна.

2
Төлөвлөгөөнд суурилсан амжилттай жишээ
04:18

Төлөвлөгөөг зүгээр нэг гаргадаггүй бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үүний дараа бидэнд тодорхой хэмжээний үр дүн гарна.

Таны бизнес ямар байхаас үл шалтгаалаад энэхүү төлөвлөгөөг заавал гаргах нь маш чухал. Харин төлөвлөгөөг гаргахад хэрэгтэй болох жишээг таньд хуваалцаж байна.

3
ДМ төлөвлөгөө дүгнэлт
00:28

Та юу борлуулдагаа тодорхойл

1
Бүлгийн танилцуулга
00:30
2
Бизнесийн үндсэн бүрэлдэхүүнээ ойлгох
04:04
3
Бизнесийн үнэ цэнээ тодорхойлох
04:33
4
Бизнесийн загвараа ойлгох
03:28
5
Бизнесийн амьдралын мөчлөгөө таньж мэдэх
01:23

Та хэнд - хэзээ борлуулдагаа тодорхойл

1
Бүлгийн танилцуулга
00:37
2
Хэнд зориулж маркетинг хийхээ ойлгох
02:06
3
Хэрэглэгчээ төсөөлөх арга
04:21
4
Хэрэглэчийн дүр төрхийг тодорхойлцгооё
04:21
5
Үйлчлүүлэгчдийн аяллын зураглалын ойлголт
03:59
6
Аяллын зураглалын жишээ тайлбар
01:50
7
Дүгнэлт
00:35

Бид хаана бизнесээ байршуулахаа шийдэх

1
Бүлгийн танилцуулга
00:35
2
Маркетингийн сувгийн ойлголт
05:40
3
Контентын гурван төрөл
03:40
4
Үйлчлүүлэгчийн аяллын зураглал
05:38
5
Дүгнэлт
00:59

Бид яагаад бизнес эрхэлж байгаа вэ?

1
Бүлгийн танилцуулга
00:43
2
Маркетингийн зорилгоо ойлгох
03:12
3
KPI хэрэглэж сурах
04:38
4
Зорилгодоо хүрсэн эсэхийг хэмжиж сурах
03:07
5
Түгээмэл хэмжигдэхүүнүүдийн тухай
01:31
6
Дүгнэлт
01:01

Таны сэтгэгдэл анхных нь болно.

Та нэвтэрсний дараа сэтгэгдлээ үлдээх боломжтой
Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
Сургалт авъя
Бүртгүүлсэн: 44 сурагч
Хугацаа: 1 цаг 05 мин
Хичээл: 28
Видео: 28
Түвшин: Ахисан
Дижитал маркетингийн төлөвлөгөө
Үнэ:
300,000₮