Танд сургалт таалагдсан уу?

Сургалтаа бүхлээр нь үзэхийн тулд худалдан аваарай. Амжилт

Сургалтаа авъя

Course sections

1
Facebook шинэ хувилбар
2
Гурван төрлийн хэрэглээ
3
Профайлын дэлгэрэнгүй
4
Профайлын нэмэлт хэрэгсэлүүд
5
Тусламж зөвлөмж хэсэг
6
Төлбөртэй сурталчилгааны хэсэг
7
2 төрлийн сурталчилгааны арга
8
Бизнес данс болон хувийн дансны ялгаа
9
Professional dashboard товч танилцуулга
10
Сурталчилгааны зорилгуудыг бизнестээ зөв ашиглах
11
Автомат сурталчилгааны төрөл
12
Insight хуудасны тухай ойлголт
13
Дагагчдаа нэмэгдүүлэх төлбөртэй болон органик аргууд
14
Сэтгэгдлүүдийг хялбар аргаар хянах
15
Эвент үүсгэх
16
Бизнес хуудасны хэрэгслүүд буюу tools
17
Business suite товч танилцуулга
18
Business suite news feed
19
Business suite Post оруулах
20
Business suite Story оруулах
21
Business suite А В тест ашиглах
22
Business suite бусад хэрэгслүүд
23
Business suite inbox
24
Business suite Контент төлөвлөгөө
25
Ads manager
26
Ads manager Практик 1
27
Ads manager Практик 2
28
Ads manager Практик 3
29
Ads manager тактик стратеги сонголт
30
Awareness campaign үүсгэх заавар
31
Awareness adset төсөв болон хугацаа
32
Awareness adset оновчлол
33
Awareness adset audience тохиргоо
34
Awareness ad тохиргоо
35
Awareness ad тохиргоо CTA төрөл
36
Audience үүсгэх зөвлөгөө
37
Audience төрлүүдийн тухай
38
Audience website ашиглан үүсгэх

Бүлэг 1 Сошиал медиа маркетинг

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

ДУУСГАХ