Instagram онлайн сургалт

instagram онлайн сургалт

Instagram онлайн сургалт

Анхан шат

1
Инстаграм бүртгэл нээх
02:57
2
Инстаграм тохиргоо хийх
04:58
3
Инстаграм дээр мэдвэл зохих зүйлс
06:58
4
Хувийн бүртгэлээ оновчлох
04:44
5
Гар утасны апп
03:39
6
Түгээмэл хэрэглэгддэг инстаграм апп
04:51
7
Hashtag Хаштаг ашиглах зөвлөмж
03:45
8
Like нэмэгдүүлэх зөвлөмж 1
03:49
9
Like нэмэгдүүлэх зөвлөмж 2
04:42
10
Текст ашиглах
08:03
11
Highlight үүсгэх 1
04:38
12
Highlight үүсгэх 2
06:12
13
Highlight cover жишээ
04:49
14
Story жишээ
03:33
15
Хөдөлгөөнт Post оруулах
02:17

Таны сэтгэгдэл анхных нь болно.

Та нэвтэрсний дараа сэтгэгдлээ үлдээх боломжтой
Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
Сургалт авъя
Бүртгүүлсэн: 0 сурагч
Хичээл: 15
Түвшин: Дунд
Instagram онлайн сургалт
Үнэ:
20,000₮