Чатбот онлайн сургалт

Facebook болон вэбсайт дээрээ хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдээ дэмжиж, тэдэнд туслах замаар борлуулалт, маркетингийн автоматжуулахад хамгийн шилдэг платформ.