MS Word онлайн сургалт

📑 MICROSOFT WORD 📑 ОНЛАЙН СУРГАЛТ 👩‍💻

Microsoft word бол баримт бичигтэй ажиллах, энгийн текстээс эхлэн хэвлэлийн эх бэлтгэх хамгийн чухал програм. Таны заавал сурах шаардлагатай программуудын тоонд зүй ёсоор орно. 

Цөөн үгээр: Таны бичиг хэрэг, тэксттэй холбоотой бүх л ажлыг энэ програм ганцаараа гүйцэтгэж чадна. Өөрийгөө нэг төвшинд ахиулж, оффисын програмын мэдлэг, чадвараа дээшлүүлцгээе. 

Хичээлийн агуулга

1
Хичээл №01. MS Office суулгах
04:37
2
Хичээл №02. Word програмын тухай
05:34
3
Хичээл №03. Ухаалаг ажиллах зөвлөгөө
06:19
4
Хичээл №04. Цэгэн болон тоон жагсаалт
02:46
5
Хичээл №05. Үгийн загвар тохируулах, хуудасны хэмжээ болон эргүүлэх команд
06:28
6
Хичээл №06. Мөр тохируулах
02:54
7
Хичээл №07. Хэвлэх болон хадгалах төрлүүд
04:40
8
Хичээл №08. Таб болон Таб-ын төрлүүд
05:15
9
Хичээл №09. Гарчиг үүсгэж ажлыг хөнгөвчлөх
03:24
10
Хичээл №10. Зураг оруулах, хэмжээг нь өөрчлөх
03:49
11
Хичээл №11. Зураг огтолгоо, текстэн дунд зураг оруулах
05:17
12
Хичээл №12. Гаднаас видео, developer цэс нэмж оруулах
03:43
13
Хичээл №13. Асуулга үүсгэх
03:43
14
Хичээл №14. Файлыг нууц үгээр бүтэн болон хэсэгчлэн хамгаалах
03:43
15
Хичээл №15. Багаар ажиллах үед файлын өөрчлөлтийг хянах
06:16
16
Хичээл №16. Агуулгын хүснэгт үүсгэх
06:07
17
Хичээл №17. Жич тайлбар нэмэх
04:29
18
Хичээл №18. Эрх, эш дурдах
03:48
19
Хичээл №19. Тайлбар оруулах
03:20
20
Хичээл №20. Үг утгыг индексжүүлэх
04:45
21
Хичээл №21. Ажлын бэлэн загвар баримт үүсгэх
06:24

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 0 students
Duration: 97 мин
Lectures: 21
Video: 97 мин
Level: Beginner

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed